Dekan

Prof. Dr.

Vefik Arıca

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu Gürer Giray

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr.

Nurşah Başol

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr.

İsmail Yıldız

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr.

Sibel Güler

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Berşan Karadede